Subsidie aanvragen - Duurzaam Gefinancierd
  • voor de verduurzaming
  • Nationale verduurzaamheids lening
 
Om investeringen in duurzame energie te stimuleren, geeft de overheid subsidies. Voor zakelijke investeringen
zijn verschillende regelingen beschikbaar gesteld waaronder de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
De SDE+ subsidie is ter bevordering van de productie van hernieuwbare energie door bedrijven. Energie geproduceerd
uit bijvoorbeeld zon. Het voordeel van investeren in een SDE+ project is bijvoorbeeld onafhankelijkheid van de
energieproducenten en een goed rendement op de investering.

Duurzaam Gefinancierd kan naast het inzichtelijk maken van mogelijke financieringsopties, helpen bij het aanvragen
van de subsidie voor zonnepark projecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer
informatie over SDE+ subsidie en andere mogelijke subsidies voor duurzame investeringen en apparaten
kunt u terecht op De Groene Subsidie.

Om de SDE+ tijdig aan te kunnen vragen dient het aanvraagformulier ingevuld met alle bijlagen uiterlijk op 1 oktober 2019 door ons ontvangen te zijn.

Formulier subsidieaanvraag SDE+ najaarsronde 2019 (pdf)

Formulier subsidieaanvraag SDE+ najaarsronde 2019 (word)