Wat is Scope 12?

De financiers waar Duurzaam Gefinancierd mee samenwerkt stellen vaak bepaalde kwaliteits eisen aan de zonnepanelen installaties die zij financieren. En ook verzekeraars willen zeker weten dat er deskundig is geïnstalleerd. Door het uitvoeren van een Scope 12 keuring weet je zeker dat je installatie aan alle (veiligheids) eisen voldoet. Maar wat houdt een scope 12 keuring nu eigenlijk in? In dit artikel leggen we het uit.

Wat houdt een scope 12 keuring in?

De scope 12 keuring is een zelfstandige inspectie voor zonnestroom installaties. Bij oplevering van een nieuwe installatie vindt een inspectie plaats waarbij wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende normen en instructies van de fabrikant. Hierbij kun je denken aan het gebruik van de juiste aansluitingen en connectoren en brandrisico’s en elektrische veiligheid. Ook wordt er gekeken naar de draagkracht van de bouwkundige installatie.

 Naast Scope 12 keuringen zijn ook andere Scope keuringen (Scope 1 t/m Scope 12) voor bijvoorbeeld  warmwaterketels of elektrische installaties.

 

foto scope 12 keuring

Wanneer is een Scope 12 keuring nodig?

Verzekeraars stellen een Scope 12 keuring verplicht vanaf een bepaalde grootte van de installatie. Denk daarbij aan een omvang vanaf 100 zonnepanelen. Dit geldt dus vrijwel altijd alleen voor installaties van bedrijven. Maar de grootte verschilt per verzekeraar en is aan verandering onderhevig. Daarnaast is er een periodieke inspectie die elke 3 tot 5 jaar plaats kan vinden. Dit kan een eis van de verzekeringsmaatschappij zijn.

Wie mag een Scope 12 keuring uitvoeren?

Bedrijven met een geldig SCIOS certificaat mogen de Scope 12 keuring uitvoeren. De stichting SCIOS beheert het kwaliteitssystem voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN ISO 9001 gebruiken. Daarnaast moeten de inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de Scope 12. Personen met alleen een diploma mogen dus geen Scope 12 keuring uitvoeren. Het bedrijf zelf moet gecertificeerd zijn.

Scios

Nadat de zonnepanelen zijn geïnspecteerd kan de installatie worden geregistreerd in het SCIOS Scope 12 register. Daarmee is de PV-Installatie toegankelijk voor verzekeraars en kunnen verzekeraars beoordelen of de zonnepanelen verzekerbaar zijn. 

 Dit artikel is geschreven in samenwerking met installatiebedrijf Youen: www.youen.nl

Roy Gerrits,  

Manager Duurzame Financiering

Reacties zijn gesloten.