Hoe lever je als gemeente een bijdrage aan de verduurzaming?

Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben plannen, projecten en andere initiatieven om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van woningen, vervoer, de leefomgeving en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan energie adviezen, subsidies, groene daken en duurzaamheidsleningen. Er moeten immers wereldwijd ambitieuze doelstellingen worden gehaald.

Daarnaast zijn de energieprijzen de afgelopen periode natuurlijk enorm gestegen. Hierdoor is er, ondanks maatregelen van de landelijke overheid, een groep huishoudens die hierdoor in de financiële problemen kan komen. Zoals met bijna alles kost het oplossen van deze problemen veel geld. En gemeenten staan de laatste jaren al voor grote financiële uitdagingen doordat veel taken vanuit de landelijke overheid bij hen zijn neergelegd.

Financiering van verduurzaming van woningen

Een goede oplossing voor de financiering van zowel de verduurzaming van woningen als het bestrijden van energiearmoede is het, tegen gunstige voorwaarden, financieren van verduurzamingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en (hybride) warmtepompen.

Er zijn hiervoor wel diverse initiatieven zoals de SVN lening en het warmtefonds. Deze zijn echter niet altijd ideaal. Zo is de SVN lening niet in elke gemeente beschikbaar en is het budget soms op waardoor de bewoners er geen gebruik van kunnen maken. Bij het warmtefonds moeten er vaak meerdere maatregelen worden genomen en is het aanvraagproces voor sommige mensen te complex waardoor ze voortijdig afhaken.

Overheidslening

Nieuw Initiatief

Duurzaam Gefinancierd heeft een nieuw initiatief gelanceerd waarbij er in samenwerking met de gemeente een speciaal fonds wordt opgericht. Zowel Duurzaam Gefinancierd als de gemeente participeren hierin waardoor er een hefboomwerking en een zeer gunstige rente ontstaat. Kijk meer eens naar onderstaand voorbeeld:

Duurzaam Gefinancierd

Gemeente

Inbreng: 50% van het uit te lenen bedrag tegen 3,9% rente

Inbreng: 50% van het uit te lenen bedrag tegen 1,0% rente

De gemeente kan tegen gunstige voorwaarden geld in het fonds stoppen waardoor de rente die de bewoners uiteindelijk betalen op 2,45% komt. En daarnaast hoeft de gemeente slechts de helft in te brengen. Afhankelijk van de financiële positie van de gemeente kunnen bovenstaand verhoudingen op maat worden aangepast.

En hoe zit het dan met energie armoede?

Ook kan de gemeente besluiten een lening te verstrekken aan huishoudens die in de financiële problemen dreigen te raken door de hoge energieprijzen. Of huishoudens die niet in aanmerking komen voor een reguliere financiering door bijvoorbeeld een te hoge leeftijd of betalingsproblemen in het verleden. Omdat de besparing die gerealiseerd wordt met de verduurzaming altijd aanzienlijk hoger is dan de financieringslasten gaan ook deze huishoudens er financieel op vooruit. Klik hier maar eens voor een aantal voorbeeld berekeningen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie hoe we dit voor jouw gemeente op maat kunnen invullen? Neem dan gerust contact op.

Romano Hagen,  

Oprichter en fiscaal jurist

Reacties zijn gesloten.